Trafikken og leveringer under Tour de France

Når Tour de France kommer til Danmark i næste uge, så bliver mange veje og områder spærret af, og trafikanterne må forvente lange køer rundt om i landet. Vi glæder os til at Tour de France besøger Danmark, men det vil også give udfordringer for trafikken og dermed vores leveringer i de berørte dage og områder. Vores leverancer foretages som bekendt af Danske Fragtmænd, og de har orienteret os om forventelige konsekvenser af Tour de France på danske grund. Se link til DF her.

Danske Fragtmænd forventer ikke problemer på Vejle/Sønderborg delen, da det foregår om søndagen.

I København etableres afspærringerne løbende. Dele af H.C. Andersens Boulevard afspærres allerede fra mandag den 27. juni og fra onsdag d. 29.juni vil start- og målområdet omkring H.C. Andersens Boulevard og Rådhuspladsen blive gradvist afspærret og selve cykelruten vil blive helt afspærret fra torsdag kl. 23.59 og frem til lørdag d. 2. juli kl. 7.00. Problemerne vil altså iflg. Danske Fragtmænd omhandle postnumrene 1000-1399 + 1451-1499 (reelt er det hele København K på nær Christianshavn.) I København Ø + N drejer det sig om området vist på billedet til højre nedenfor.

Allerede fra torsdag d. 30. juni vil der være totalt forbud mod parkering af biler langs cykelruten, og Danske Fragtmænd vil derfor ikke være i stand til at levere gods og varer i det afspærrede område fredag d. 1. juli.

Vær også opmærksom på lukningen af Storebæltsbroen og de tilsluttende motorveje den 2. juli fra kl. 12.30 – 18.00. Det vil få konsekvenser for trafikken både før, under og efter lukningen. Man kan se mere på flg. link Trafik | Tour de France Grand Départ København Danmark 2022 (letourcph.dk).

Danske Fragtmænd gør os opmærksomme på, at den manglende leveringsdag fredag d. 1. juli muligvis kan resultere i en ”godspukkel”, som kan betyde, at der kan være risiko for forsinkelser og uregelmæssigheder på leveringer mandag og tirsdag d. 4.-5. juli. Spørgsmål til ovenstående, så kontakt din sædvanlige IGEPA kontakt.

Med ønsket om et godt Tour de France
E. Michaelis & Co.

Flemming Friche
Salgsdirektør

Felt