Stigning i distributionstillæg

Vi må konstatere, at vores omkostninger til energi- logistikydelser stiger i et tempo, som vi ikke har forudset.

Vores distributionstillæg stiger derfor fra 4,9% til 5,9% fra mandag den 2. maj 2022.

Hvad sker der på markedet?

Som tidligere kommunikeret, så er det internationale papirmarked påvirket af efterdønningerne af Corona pandemien, papirproducenternes nedskalering og langsomme opskalering, fabriks- og maskin nedlukninger, omdannelse af papirlinjer på maskinerne til anden produktion, manglen på pulpmasse, kapacitetsproblemer i skibs- og containerfarten, strejken hos UPM i Finland, krigen i Ukraine, logistikkapacitetsproblematikken, energiprisernes eksplosion m.v. Derfor står vi p.t. i en situation, hvor der er stor papirmangel i Europa. En helt uvant situation.

Dét har gjort, at priserne er steget eksplosivt i 2021 og fortsætter med at stige i 2022. Dette inkluderer de såkaldte energiomkostningstillæg, som mange af producenterne har indført for at afbøde energiomkostningernes himmelflugt. Energiomkostningstillæggene er midlertidige og afhænger således af udviklingen i energipriserne fremadrettet.

Papirproducenterne har i mange år opereret på de store markeder i Europa herunder specielt Tyskland og Polen med meget billige priser. Men dette er ikke længere tilfældet. Tyskland og Polen er eksempelvis ikke længere lavpris markeder for papir. Priserne er kommet mere i niveau. Derfor tænker internationale papirproducenter også i til hvilke markeder der sælges og dermed hvor forretningen er mest fornuftig. Dét influerer også Danmark, eftersom priserne på papir i Danmark er på et forholdsvist lavt niveau i sammenligning med andre lande.

Det er vigtigt at sige, at havde der som tidligere været uanede mængder af papir til rådighed, så var denne problematik slet ikke i spil. Men vi står altså i en situation med massiv papirmangel. Det er markedskræfternes naturlige mekanisme.

Når vi på et tidspunkt er tilbage til mere normale tilstande med tilstrækkelige papirmængder, så vil en sådan markedssegmentering ikke længere være nødvendig, og papiret vil flyde til og fra de forskellige markeder i et mere naturligt flow, og prisdannelsen vil også normalisere sig.

Det er i sandhed ”bekymrende” tider, og jeg håber, at vi alle kan bevare hovedet koldt og hjertet varmt.

Med venlig hilsen
E. Michaelis & Co.

Flemming Friche
Salgsdirektør

Felt