Miljø

Produkter med grøn samvittighed.

Produkter med grøn samvittighed

Som en del af Igepagroup har vi et stort bagland, der varetager vores interesse i at tilbyde
vores kunder et sortiment, der opfylder miljøvenlighed.

Du kan se en liste over alle vores certificerede produkter her.

Mangler du relevant information, så er du velkommen til at kontakte os.

FSC-mærket er en garanti for, at det producerede papir kan anvendes med god samvittighed

FSC-mærket er en garanti for, at det producerede papir kan anvendes med god samvittighed. Det vil sige, at man støtter bæredygtig skovdrift, idet min. 70 % af træet i papiret kommer fra skove, som bliver drevet ud fra ansvarlighed omkring miljø, sociale og økonomiske forhold.

I en FSC-certificeret skov fældes der ikke mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er FSC en garanti for, at dyre- og planteliv bliver beskyttet, samt at de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlige lønforhold.

Forest Stewardship Council® (FSC) er en international medlemsorganisa¬tion, der arbejder i alle verdensdele. Organisationen blev stiftet i 1993 af repræsentanter for skovbrugserhverv, miljø- og menneskerettighedsorganisationer, skovejere og certificeringsfirmaer.

Igepa Groups FSC certifikat finder du her

PEFC-mærket må kun anvendes hvis det kan dokumenteres, at driften af skoven foregår på en bæredygtig måde og lever op til de krav PEFC stiller

PEFC-mærket må kun anvendes hvis det kan dokumenteres, at driften af skoven foregår på en bæredygtig måde og lever op til de krav PEFC stiller. Også træets videre vej fra skoven gennem hele produktionskæden kontrolleres for at sikre troværdigheden af mærket.

PEFC – Programme for the Endorsement of Forest Certifications schemes – er et netværk for gensidig anerkendelse af nationale certificeringsordninger for bæredygtig skovdrift. Siden PEFC blev etableret i 1999 er det vokset til at være verdens største certificeringssystem for bæredygtig skovdrift.

Igepa Groups PEFC certifikat finder du her

Miljø hos IGEPA

Klar til at handle
Hvilke håndtag kan vi bruge, for at blive mere miljøvenlig? For at få den største effekt, har vi sat et strategisk fokus og besluttet os for at tage ansvar. For at bekræfte vores engagement, tilslutter vi os i 2022 FN’s Global Compact Initiative. Vores interne miljøansvarlige vil bære vores vision om en miljøvenlig og inkluderende forretningsmodel igennem til hele vores koncern. For at sætte de rigtige prioriteter, har vi konsulteret interne og eksterne konsulenter og defineret følgende emner:

  • Sænke vores udledning og energiforbrug
  • Spare på ressourcer og materialer
  • Gøre vores leveringskæder transparente
  • Respektere menneskerettighederne
  • Styrke produktsikkerheden
  • Kommunikere oprigtigt

Baseret på ovenstående, har vi lagt fokus på 2 emner: Klimabeskyttelse og miljøvenligt indkøb. Vores indkøbsfunktion vil gøre brug af vores gode og mangeårige leverandørforhold og dermed adressere vores miljøkrav via en Supplier Code of Conduct. Helt konkret, så gælder det for os om at købe genbrugspapir og/eller papirkvaliteter med certificeret oprindelse, som opfylder kravene fra FSC®, PEFC™ eller lignende standarder.

I år 2022 indsamler vi for første gang data (for år 2021) over vores totale drivhusgasemission i henhold til Greenhouse-Gas (GHG)-Protokol i 3 kategorier: Under Scope 1 henhører de direkte emissioner fra IGEPAgroup, som fx kan være emissioner fra vores egen lastbilflåde. Scope 2 omfatter indirekte emissioner, som opstår ved vores køb af energi. Som handelsfirma er vores største belastning under scope 3: Det vedrører alle andre emissioner, der kommer fra vores værdikæde. I første indsamlingsår indsamler vi også data fra vores medarbejderes transport, rejser i firmaregi kommer først med i år 2. Herefter vil vi så udpege målbare reduktionsmål.

Herudover vil IGEPAgroup have fokus på at rådgive om mindre ressourceforbrug hos alle vores forretningsenheder. Vi vil i den forbindelse i 2022, udpege tiltag, som formindsker vores materialeforbrug.

Vi vil årligt berette om vores samlede miljømål og vores fremskridt i henhold til den internationalt anerkendte standard Global Reporting Initiative (GRI.)

De Forenede Nationer (FN) har defineret 17 Verdensmål, for på verdensplan at opnå en bæredygtig udvikling både økonomisk, bæredygtigt og socialt. Vores strategiske fokus lægger vi på, at vi via hele vores forsyningskæde får reduceret vores samlede CO²-emission og at opbygge et bæredygtigt indkøb. Dermed fokuserer vi især på 2 af FN’s Verdensmål: Verdensmål 12 ”Ansvarligt forbrug og produktion” og Verdensmål 13 ”Klima-indsats.”

Du kan finde en oversigt over alle vores miljøcertificerede produkter her.