Miljø

Produkter med grøn samvittighed.

Produkter med grøn samvittighed

Som en del af Igepagroup har vi et stort bagland, der varetager vores interesse i at tilbyde
vores kunder et sortiment, der opfylder miljøvenlighed.

Du kan se en liste over alle vores certificerede produkter her.

Mangler du relevant information, så er du velkommen til at kontakte os.

FSC-mærket er en garanti for, at det producerede papir kan anvendes med god samvittighed

FSC-mærket er en garanti for, at det producerede papir kan anvendes med god samvittighed. Det vil sige, at man støtter bæredygtig skovdrift, idet min. 70 % af træet i papiret kommer fra skove, som bliver drevet ud fra ansvarlighed omkring miljø, sociale og økonomiske forhold.

I en FSC-certificeret skov fældes der ikke mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er FSC en garanti for, at dyre- og planteliv bliver beskyttet, samt at de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlige lønforhold.

Forest Stewardship Council® (FSC) er en international medlemsorganisa¬tion, der arbejder i alle verdensdele. Organisationen blev stiftet i 1993 af repræsentanter for skovbrugserhverv, miljø- og menneskerettighedsorganisationer, skovejere og certificeringsfirmaer.

Igepa Groups FSC certifikat finder du her

PEFC-mærket må kun anvendes hvis det kan dokumenteres, at driften af skoven foregår på en bæredygtig måde og lever op til de krav PEFC stiller

PEFC-mærket må kun anvendes hvis det kan dokumenteres, at driften af skoven foregår på en bæredygtig måde og lever op til de krav PEFC stiller. Også træets videre vej fra skoven gennem hele produktionskæden kontrolleres for at sikre troværdigheden af mærket.

PEFC – Programme for the Endorsement of Forest Certifications schemes – er et netværk for gensidig anerkendelse af nationale certificeringsordninger for bæredygtig skovdrift. Siden PEFC blev etableret i 1999 er det vokset til at være verdens største certificeringssystem for bæredygtig skovdrift.

Igepa Groups PEFC certifikat finder du her