Markedsorientering til vores kunder

I forhold til tidligere meddelelser også ganske nylige, er markedet for papir og karton yderligere spidset til indenfor de seneste uger.

Situationen i Rusland / Ukraine

Forholdene i Ukraine og Ruslands aggression berører naturligvis os alle dybt, og vi forfærdes hver dag af billeder og historier fra krigen.
I forhold til vores branche, så betyder importforbuddet fra Rusland og Hviderusland, samt de svære forhold i Ukraine, at den manglende forsyningskæde kommer til at have en effekt på den i forvejen underdrejede forsyningssituation. De fleste af vores leverandører har med øjeblikkelig virkning stoppet al eksport/import til og fra Rusland og Hviderusland, men det har en stor effekt på vores situation. Både Rusland og Ukraine hører til blandt verdens største råvareleverandører, og til papirproducenterne leverer de to lande normalt råstoffer af forskellig art herunder tilsætningsstoffer og træ / cellulose. Både FSC og PEFC har offentliggjort, at de forbyder råvarer fra krigszoner, hvilket betyder, at hvis du køber certificeret papir/karton med FSC/PEFC, så er du garanteret, at det ikke kommer fra Rusland/Hviderusland.

Prisen på energi

Krigen har også stor indvirkning på de energiforbrugende papirproducenter navnligt pga. gaspriserne. Priserne på især gas er dramatisk steget, og heri skal ses sammenhængen med nogle af de pludseligt indførte energiomkostningstillæg, som visse papirproducenter p.t. indfører. Det er ikke muligt for papirproducenterne at tage højde for de store udsving i energipriserne på det nuværende energimarked, hvor der ikke kan indgås fastprisaftaler.
Sagt uden omsvøb, så havde alternativet til indførelse af disse midlertidige energiomkostningstillæg været at indstille produktionen af papir, og dermed at stoppe papirforsyningen til markedet. Desværre har enkelte papirproducenter allerede gjort dette.

Strejken i Finland hos UPM

Som nok alle er klar over, så pågår der en stor strejke hos UPM i Finland. Den er nu blevet forlænget 4 gange, og seneste udmelding er, at den varer til 6. april. Naturligvis har strejken hos en af verdens dominerende papirproducenter en kæmpe effekt på det i forvejen trængte papirmarked og manglen på papir. Det manglende out-put fra UPM, kan ikke løftes af de øvrige fabrikker i koncernen og ej heller af de øvrige papirproducenter på den korte bane.

Transportmarkedet – især lastbiltransportmarkedet

Endnu en følgevirkning af krigen i Ukraine er den vanskelige situation på transportmarkedet og her tænkes specielt på lastbiltransportmarkedet. Mange chauffører i Europa kommer netop fra Østeuropa og mange af dem fra Rusland og Ukraine. Så med mangel på deres arbejdskraft, ser vi nu et endnu mere vanskeligt lastbiltransportmarked end vi havde i forvejen. Betydningen for os på vores markeder i Vesteuropa bliver især tydelig i vores branche, eftersom meget af transporten af træcellulose, papir og øvrige råstoffer bliver foretaget med lastbil. Her gavner udviklingen i brændstof til lastbiler naturligvis heller ikke på det totale omkostningsniveau.

Udsigterne på kort sigt

På baggrund af ovenstående, så ser vi ikke umiddelbart mod lysere tider i vores branche. Vi kommer givetvis til at se flere prisstigninger på papir og relaterede produkter.

Vi må naturligvis håbe, at den spændte situation og krigen i Ukraine kan finde en snarlig fredelig løsning. Tilbage står så naturligvis stadig knapheden på råvarer og færdigt papir og de eksplosive prisstigninger på blandt andet energiressourcer og sandsynligvis transportudgifter.

Vi er naturligvis i konstant og daglig kontakt med vores leverandører, for at sikre forsyningen af papir til vores lagre overalt i Europa, samt forsøge at forsyne vores kunder med det ønskede papir.

Vi vil naturligvis holde jer alle så opdaterede på hele situationen som overhovedet muligt.

Med venlig hilsen
E. Michaelis & Co.

Flemming Friche
Salgsdirektør

Felt