Grafisk papir lavet af genbrugte engangskopper og affaldspapir

Der bruges årligt milliarder af engangskopper. Omkring 60% af disse er plastbelagte papirkopper, der i øjeblikket ender som affald, eftersom de ikke kan genbruges på en forsvarlig og økonomisk rentabel måde. Årsagen til dette er plastbelægningen på indersiden, som forhindrer, at kopperne lækker eller blødgøres. Men denne opbygning af papir og plast bremser også genbrugsprocessen.

Hidtil kunne papirfibrene kun separeres fra plastbelægningen ved en besværlig og ressourcekrævende proces. Adskillelsen af de to materialer er imidlertid en forudsætning for, at papirfiberen føres tilbage til genbrugscyklussen. Et nyudviklet, innovativt genbrugsprodukt gør det nu muligt at fibercellulose fra engangskopper bliver returneret til genbrugscyklussen på en ressourcebesparende og effektiv måde.

CCP

“Affaldsproduktet, engangskopper, bliver igen til et råmateriale, i dette tilfælde til et grafisk papir, der kan bruges til en lang række formål i kommunikation og reklame.”

Som navnet ”CoffeeCup Paper” antyder, så består papiret af ca. 25% fra engangskopper og ca. 75% fra direkte genanvendt papir. CoffeeCup Paper vil kunne genbruges mindst 6 gange mere.

Coffecup paper

McDonald’s innovationsprojekt

McDonald’s Tyskland var i 2019 pionér inden for implementering og fremstilling af den første batch af
“CoffeeCup Paper”. Virksomheden har indsamlet kopper til varme og kolde drikke til genbrugsprojekter i sine restauranter lige siden.

Om “CoffeeCup Paper”

“CoffeeCup Paper” er et grafisk papir og et genbrugsprodukt lavet af 100% affaldspapir, som kan anvendes til mange kreative trykformål.

CoffeeCup Paper ligger på lager til hurtig levering i gramvægtene 100 g./120 g./170 g./270 g./320 g. og i gængse formater.

Papir
Felt