Bæredygtighedsrapport

Bæredygtighed hos IGEPA

Klar til at handle

Overgangen til en mere bæredygtig økonomi er den centrale sociale udfordring i vores tid. IGEPA-gruppen støtter FN’s mål om at begrænse den globale, menneskeskabte temperaturstigning til et godt stykke under to grader celsius. Som detailhandler, producent, serviceudbyder og netværkspartner danner IGEPA mange grænseflader mellem produktion og slutforbrugere. I denne rolle ønsker vi at leve op til vores virksomhedsansvar og være en rollemodel på mange niveauer. IGEPA-koncernen er på vej til strategisk at tilpasse sin bæredygtighedsledelse. Vores kunder og interessenter kan med rette forvente dette af os. Vi er klar til at handle.

Bæredygtighedsrapport og balance 2022

Vi rapporterer transparent om vores overordnede bæredygtighedsmål og vores fremskridt i vores bæredygtighedsrapport, der er baseret på de internationalt anerkendte standarder fra Global Reporting Initiative (GRI). Vi har offentliggjort yderligere detaljerede oplysninger om vores bæredygtighedsaktiviteter og GRI-indekset i vores bæredygtighedsrapport.

Se bæredygtighedsrapporten online her

Rapport

Se bæredygtighedsrapporten i en dansk oversat version her

Rapport

Vær effektiv, hvor det betyder noget for os

Hvad er vores løftestang for større bæredygtighed? For at få størst mulig indflydelse har vi sat et strategisk fokus og defineret klare ansvarsområder. Vi tilsluttede os FN’s Global Compact-initiativ i 2023 for at bekræfte vores engagement.

Vores vigtigste indsatsområder

Vores bæredygtighedsstrategi følger de fire indsatsområder i vores værdikæde:

INDSATSOMRÅDE 1: KLIMABESKYTTELSE OG REDUKTION AF EMISSIONER
I 2022 registrerede vi for første gang vores drivhusgasemissioner i overensstemmelse med Greenhouse Gas (GHG) Protocol for 2021. Vi udleder målbare reduktionsmål fra denne status quo for vores drivhusgasemissioner.

INDSATSOMRÅDE 2: BÆREDYGTIGE INDKØB
Indkøbsprocesser spiller en central rolle i vores forretningsmodel. Vores mål er at bruge vores indkøbsaktiviteter til positivt og ansvarligt at forme og løbende udvikle de økonomiske, miljømæssige og sociale udfordringer, der er vigtige for os i vores værdikæde.

INDSATSOMRÅDE 3: BEVARELSE AF RESSOURCER
Som virksomhed er vi afhængige af en bred vifte af ressourcer for at kunne udføre vores forretningsaktiviteter. Vores mål er ikke kun at bruge de ressourcer, vi har brug for, så ansvarligt som muligt, men også at minimere indvirkningen af deres brug.

INDSATSOMRÅDE 4: SOCIALT ANSVAR I FORSYNINGSKÆDEN
Som handelsvirksomhed er IGEPA en del af en global værdikæde. Vi ønsker at leve op til vores omsorgspligt inden for menneskerettigheder, sundhedsbeskyttelse og arbejdssikkerhed. Børne- og tvangsarbejde afvises strengt af IGEPA. Vi bestræber os på at udvikle mål, foranstaltninger og målbare indikatorer for hvert indsatsområde. I nogle tilfælde har vi allerede sat os klart formulerede og ambitiøse mål. Vi går i detaljer med dette i vores bæredygtighedsrapport. Vores indkøbsafdeling vil udnytte vores gode og langvarige leverandørrelationer og håndtere vores bæredygtighedskrav gennem et adfærdskodeks for leverandører. Du kan finde en oversigt over vores miljøcertificerede produkter her.

SDG – Verdensmålene – strategisk fokus

Ansvarligt forbrug og produktion

FN har defineret 17 mål – Sustainable Development Goals (SDG) – for at fremme bæredygtig udvikling på et økonomisk, miljømæssigt og socialt niveau i hele verden. Vores strategiske fokus er på at reducere CO²-udledningen i hele værdikæden og etablere bæredygtige indkøb. Dermed yder vi et særligt bidrag til to bæredygtighedsmål: SDG 12 “Ansvarligt forbrug og produktion” og SDG 13 “Klimaindsats”.

Hvis du har spørgsmål eller forslag vedrørende vores engagement i bæredygtighed, bedes du kontakte nachhaltigkeit@igepagroup.com

Kontakt os

Kontakt vores interne salgsafdeling på 87 81 87 81 eller mail
michaelis_dk_order@igepagroup.com